Αγγελία γάμου

Από Humor Literacy
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κείμενο

Σχόλια

Α) Δομικά & Γλωσσικά στοιχεία

Στο παρόν ανέκδοτο το χιούμορ πηγάζει από τη χιουμοριστική φράση "έστω και κακομούτσουνη, μέχρι 75 ετών, το πολύ 148 κιλά".

Β) Πολιτισμικές & Διακειμενικές αναφορές

Στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο η παραπάνω φράση είναι χιουμοριστική, διότι συντελλεί στην ανατροπή μιας σειράς προσδοκιών σχετικά με τις αναμενόμενες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί μία μέλλουσα νύφη για να είναι αποδεκτή από τους γονείς του γαμπρού στο παρόν κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεται ο πατέρας στην παρούσα αγγελία γάμου φαίνεται να μη συνάδουν με τις αναμενόμενες αυτές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ζητά έστω και μία άσχημη γυναίκα μέχρι 75 ετών και ως 148 κιλά. Τα λεγόμενά του ανατρέπουν την προσδοκία σύμφωνα με την οποία μία μέλλουσα νύφη αναμένεται να είναι όμορφη, νέα και αδύνατη και, ως εκ τούτου, προκαλούν χιούμορ και γέλιο.

Γ) Ιδεολογία & Κριτική ανάγνωση

Οι μη αναμενόμενες αυτές συνθήκες του ανεκδότου αναπαράγουν και ενισχύουν σεξιστικές παραδοχές σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα για να θεωρείται επιθυμητή καλείται να είναι όμορφη, νέα και αδύνατη. Δια της χιουμοριστικής στοχοποίησης του πρωταγωνιστή που επιδεικνύει ανεκτικότητα ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της γυναίκας που θα επέλεγε για το γιο του, το ανέκδοτο αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς (π.χ. να είναι αδύνατες), προκειμένου να θεωρούνται επιθυμητές. Ακόμη, στοχοποιούνται και οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες που ενδέχεται να επιθυμούν να συνάψουν ερωτικές σχέσεις. Έτσι, ό,τι αποκλίνει από την κυρίαρχη νόρμα της γυναικείας ομορφιάς στιγματίζεται χιουμοριστικά και απορρίπτεται.