Γέφυρα

Από Humor Literacy
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κείμενο

Σχόλια

Α) Δομικά & Γλωσσικά στοιχεία

Στο αφηγηματικό ανέκδοτο προς ανάλυση το χιούμορ προκαλείται από τη φράση «Ε! Το 100% βρίσκεται εδώ μέσα!», η οποία αποτελεί την ατάκα (punch line) του ανεκδότου.

Β) Πολιτισμικές & Διακειμενικές αναφορές

Στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο η φράση αυτή είναι χιουμοριστική, γιατί συντελεί στην ανατροπή μιας προσδοκίας. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά του Έλληνα υπουργού εξωτερικών φαίνεται να αποκλίνει από την αναμενόμενη/προσδοκώμενη συμπεριφορά και ως εκ τούτου προκαλεί χιούμορ. Συγκεκριμένα, στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο έχει διαμορφωθεί το παρόν ανέκδοτο, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών θα αναμενόταν να πράξει όπως ο Αμερικανός ομόλογός του, δηλαδή να χρησιμοποιήσει προς ίδιον όφελος μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που θα διατίθεντο για την πραγματοποίηση ενός δημόσιου έργου στη χώρα του. Ωστόσο, αντί να αποσπάσει το 10% του συνολικού ποσού, ή ένα αντίστοιχα μικρό ποσοστό, ο Έλληνας υπουργός οικειοποιήθηκε το σύνολο του κονδυλίου που προοριζόταν για την ανέγερση μίας γέφυρας στην Ελλάδα, προκειμένου να χτίσει ένα πολυτελές σπίτι, το οποίο μάλιστα ήταν μεγαλύτερο και από αυτό του Αμερικανού υπουργού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ανεγερθεί τελικά η γέφυρα στην περιοχή του.

Γ) Ιδεολογία & Κριτική Ανάγνωση

Αυτή η μη αναμενόμενη συνθήκη της ιστορίας, το γεγονός δηλαδή ότι ο Έλληνας υπουργός σφετερίστηκε το σύνολο των χρημάτων που προορίζονταν για την κατασκευή δημόσιων έργων, καταδεικνύει ένα από τα φαινόμενα διαφθοράς στην πολιτική σκηνή της χώρας. Στοχοποιεί, συγκεκριμένα, πολιτικά πρόσωπα που αντί να δρουν με γνώμονα το κοινό καλό, καταχρώνται χρήματα του δημοσίου προς ίδιον όφελος. Το ανέκδοτο, ακόμη, υπογραμμίζει ότι η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος στην Ελλάδα συντελεί στη μη πραγματοποίηση δημόσιων έργων ή τουλάχιστον στην πραγματοποίηση λιγότερων από αυτά που αναμένονται.